Ulga termomodernizacyjna

Dzięki regulacjom, które weszły w życie 01.2019 ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją w tym także montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Wydatki z tytułu termomodernizacji muszą być poniesione po oddaniu budynku do użytkowania, ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Jeśli skorzystałeś ze wsparcia lub dotacji to wartość z FV poniesionej na realizację termomodernizacji musi zostać pomniejszona o wysokość przyznanej dotacji. Jeżeli Twoje dochody za dany rok były niższe od kwoty ulgi – wykazać należy ulgę w pełnej poniesionej wartości, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podlega odliczeniu w kolejnych latach. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 3 lata.

zadzwoń!