Czyste powietrze

W Programie Czyste Powietrze możesz otrzymać nawet 37 000 tysięcy złotych dotacji na przedsięwzięcie, które swym zakresem obejmie instalację fotowoltaiczną. Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych , lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie bądź uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

zadzwoń!